Giỏ hàng

Đạo đức kinh doanh

NỘI THẤT CALI đặc biệt đề cao vai trò của đạo đức kinh doanh trong bất cứ hoạt động sản xuất nào, bởi chúng tôi hiểu điều đó là giá trị cốt lõi của một doanh nghiệp, là nền tảng vững chắc cho sự ton tưởng lâu dài sự bền vững từ phía khách hàng.
 
Song hành việc kinh doanh hợp pháp dựa trên các giá trị đạo cứ, CALI nắm rõ các vấn đề về luật pháp Việt Nam, những quy định và thông lệ tại từng khu vực, vùng miền để tiến hành xây dựng hệ thống tư vấn, bán hàng, vận chuyển phù hợp nhất.
 
Đồng thời NỘI THẤT CALI phát triển và thực thi những chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân khách hàng chặt chẽ, nhằm bảo vệ quyền riêng tư, thể hiện sự tôn trọng và tính chuyên nghiệp tuyệt đối trong quy trình chăm sóc khách hàng trước - trong và sau bán hàng. Nguyên tắc này tại CALI được thực hiện dự trên hệ thông quảng lý nhằm đảm bảo sự minh bạch và chính trực trong từng hành động chúng tôi đưa ra đối với ý kiến, phản hồi, góp ý của khách hàng trong suốt quá trình làm việc với thương hiệu.